Skip to main content

File toàn văn Tài liệu hội nghị triển khai và tập huấn Nghị định số 82/2020/NĐ-CP

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
1 VanBanGoc_82.signed.part2.rar Tải về
2 VanBanGoc_82.signed.part1.rar Tải về
3 2. Chuyên đề 2 Xử phạt vi phạm hành chính đấu giá tài sản.PDF Tải về
4 1. Chuyển đề 1 Những điểm mới NĐ 82 2020 NĐ CP.PDF Tải về
5 3. Chuyên đề 3 Kỹ năng thanh tra, giải quyết KNTC thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.part1.rar Tải về
6 3. Chuyên đề 3 Kỹ năng thanh tra, giải quyết KNTC thủ tục xử phạt vi phạm hành chính.part2.rar Tải về
Lượt xem: 16
cdscv