Skip to main content

Từ 3-9, Gia Lai thực hiện chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành

(06/09/2019 09:19)

Từ 3-9, thực hiện chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 1394/VP-KGVX ngày 2-5-2019 về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành và Công văn số 553/UBND-KGVX ngày 18-3-2019 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh.

image

Ảnh minh họa (nguồn internet).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai tại Công văn số 1394/VP-KGVX ngày 2-5-2019 về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành và Công văn số 553/UBND-KGVX ngày 18-3-2019 về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành các nội dung như: Nâng cấp chức năng ký số chuyên dùng Chính phủ, được tích hợp trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên thông của tỉnh cho tất cả các đơn vị, địa phương (từ cấp tỉnh đến cấp xã) đáp ứng để ký số văn bản điện tử theo đúng quy định của Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, Sở cũng đã tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin và văn thư các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố cách thức ký số trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu trong công tác văn thư theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24-1-2019 của Bộ Nội vụ, trong đó có một số nội dung về ký số văn bản như: đăng ký số hóa văn bản đến; soạn thảo, kiểm tra nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; ban hành và phát hành văn bản; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật và chứng thư số của cơ quan, tổ chức trong công tác văn thư. Được biết, thời gian áp dụng việc ký số văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ thực hiện chính thức từ ngày 3-9-2019.

HÀ S (Gia Lai Online).


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 6
cdscv