Skip to main content

Giải pháp ứng dụng Google Sheets để tìm kiếm, chia sẻ các hướng dẫn, nghị quyết trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự của Tòa án nhân dân tối cao từ năm 1986 đến nay

(15/08/2020 22:00)

1. Sơ lược về Google Sheets (hay còn gọi là: Trang tính).

Google Sheets là một chương trình bảng tính dưới dạng một ứng dụng webứng dụng di động cho hầu hết các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành AndroidiOSWindowsBlackBerry và dưới dạng ứng dụng trên máy tính để bàn trên ChromeOS của Google. Ứng dụng này tương thích với tất cả các định dạng file Microsoft Excel. Ứng dụng cho phép người sử dụng (sau đây gọi là: người dùng) tạo và chỉnh sửa các file trực tuyến trong khi cộng tác với những người dùng khác trong thời gian thực. Do đó, người dùng có thể chia sẻ, làm việc cùng với nhau mà không cần ở gần nhau về mặt địa lý.

Các tài liệu có thể được chia sẻ, mở và chỉnh sửa cùng lúc bởi nhiều người dùng và được tự động lưu vào máy chủ của Google để các chỉnh sửa trong quá khứ có thể được xem và hoàn nguyên (khôi phục). Các file có thể được xuất sang máy tính cục bộ của người dùng ở nhiều định dạng để lưu trữ và sử dụng.

Ứng dụng Google Sheets có những nét khá tương đồng với Microsoft Excel và đã được Việt hóa do đó người sử dụng dễ dàng tiếp cận và làm việc trên ứng dụng này.

2. Tính cần thiết của việc sử dụng ứng dụng.

Hiện nay, hệ thống Tòa án nhân dân các cấp chưa có một phần mềm hay phương án chuyên biệt để tập hợp những nghị quyết, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ do Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bao hành, do đó, việc nghiên cứu, tìm hiểu để phục vụ công tác của công chức trong hệ thống tòa án nói riêng và của đông đảo người dân nói chung còn rất khó khăn. Đâu đó có những cá nhân, tổ chức tổng hợp những văn bản pháp quy, nghị quyết, hướng dẫn do Tòa án nhân dân tối cao ban hành dưới dạng Ebook, file word, pdf… tuy nhiên chưa thật đầy đủ do thiếu tính kết nối, việc tìm kiếm, nghiên cứu khó khăn và gặp nhiều vấn đề như: Nghị quyết hướng dẫn mới ban hành mà người dùng chưa kịp cập nhật; Cùng một nội dung nhưng trong văn bản này quy định khác, văn bản khác lại có nội dung khác nên người dùng khó so sánh, đối chiếu; Văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật của luật cũ đã hết hiệu lực nhưng khi ban hành luật mới lại không có hướng dẫn về nội dung tương tự.

Ví dụ 1: Dấu hiệu “hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân”, dấu hiệu này đã được hướng dẫn tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐTP ngày 29/11/1986 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, tuy nhiên Nghị quyết này hướng dẫn Bộ luật hình sự đã hết hiệu lực. Cùng dấu hiệu này được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 nhưng đến năm 2017 mới được hướng dẫn tại Điểm 8 Mục I Giải đáp nghiệp vụ số 01/2017/GĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao.

Ví dụ 2: Cùng quy định và hướng dẫn về “án treo” Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nhiều hướng dẫn và nghị quyết như: Mục 11, 12 Phần I và Mục 5 Phần II Công văn số 89/TANDTC-PC ngày 30 tháng 6 năm 2020; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018; Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06 tháng 11 năm 2013; Mục 6 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007; Điểm b tiểu mục 1.2 mục 1 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007; Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2000; Nghị quyết 01/HĐTP ngày 18 tháng 10 năm 1990; Phần II Nghị quyết 02-/HĐTP/NQ ngày 16 tháng 11 năm 1988 và Phần VII Nghị quyết số 02-HĐTP-TANDTC/QĐ ngày 05 tháng 01 năm 1986. Khi muốn tìm hiểu và nghiên cứu về chế định án treo, người dùng có thể dựa vào tổng hợp của ứng dụng để tìm hiểu và nghiên cứu về chế định này qua các thời kỳ pháp luật khác nhau.

Ví dụ 3: Tình tiết “Tình trạng tinh thần bị kích động” được hướng dẫn tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐTP ngày 29/11/1986 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, tuy nhiên Nghị quyết này hướng dẫn Bộ luật hình sự đã hết hiệu lực và đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn nào thay thế, do đó khi nghiên cứu áp dụng cần áp dụng tinh thần hướng dẫn của Nghị quyết số 04/NQ-HĐTP đã nêu.

Khi tìm hiểu pháp luật, người dùng cần căn cứ vào Nghị quyết, văn bản hướng dẫn đang có hiệu lực pháp luật, tuy nhiên muốn hiểu rõ về tinh thần hướng dẫn và có cái nhìn tổng quan để có tư duy pháp luật đúng đắn đòi hỏi người áp dụng pháp luật cần tìm tòi, nghiên cứu về những quy định đó trước đây được hướng dẫn áp dụng như thế nào.

Từ những vấn đề phát sinh trên, cá nhân tôi đã tập hợp những nghị quyết, hướng dẫn nghiệp vụ do Hội đồng đồng thẩm phán và Tòa án nhân dân tối cao ban hành trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự từ năm 1986 tới tháng 8/2020 sau đó nhập vào cơ sở dữ liệu của Google Sheets, từ đó dễ dàng tìm hiểu về một tình tiết, dấu hiệu, tội phạm và thông tin cần thiết.

* Lợi ích của giải pháp:

Qua việc ứng dụng Google Sheets cho việc tìm kiếm, chia sẻ các hướng dẫn trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự của Tòa án nhân dân tối cao từ năm 1986 đến nay, cá nhân tôi cảm thấy đây là một giải pháp rất tốt thể hiện ở những lý do sau đây:

Một là, người dùng không bị giới hạn về việc lưu trữ của phần cứng. Google Sheets được thiết kế và phát triển để phục vụ nhu cầu làm việc nhóm của những các cá nhân, được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ “Điện toán đám mây” giúp người dùng cộng tác với bất kỳ ai, mọi lúc, mọi nơi mà không phụ thuộc vào thiết bị phần cứng, những thay đổi được tự động lưu trữ ngay cả khi người dùng đang làm việc mà không cần bất cứ thao tác nào.

Hai là, không bị giới hạn bởi các phần mềm được cài đặt trong máy tính: Với khả năng tương thích với các hệ thống bên ngoài, trong đó có Microsoft Office nên loại bỏ sự phiền hà khi làm việc với nhiều nguồn dữ liệu. Người dùng sẽ không gặp phải trường hợp nhận được một file dữ liệu do người khác gửi tới nhưng không thể mở được file dữ liệu ấy do không có phần mềm tương thích trên máy tính của mình.

Ba là, tính bảo mật của ứng dụng luôn được đảm bảo, nhờ xây dựng trên cơ sở hạ tầng của Google, Google Sheets giúp người dùng thỏa sức sáng tạo mà vẫn đảm bảo được tính bảo mật thông tin của người dùng do chính sách bảo mật mà Google cung cấp và cam kết với khách hàng. Ngoài ra, ứng dụng cũng cung cấp một số tính năng khóa ô, khóa cột, dòng phục vụ cho yêu cầu tác vụ cần thiết. Cũng cần nói thêm rằng, giải pháp ứng dụng này là ứng dụng mở, do đó không yêu cầu người dùng phải cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào, do đó không làm ảnh hưởng tới người dùng ứng dụng.

Bốn là, tính năng chia sẻ, làm việc nhóm, di chuyển dữ liệu. Trong giải pháp ứng dụng của tôi, người dùng được cấp quyền xem, nhận xét hoặc chỉnh sửa, đóng góp cũng như liên tục cập nhật những nội dung hướng dẫn nghiệp vụ, nghị quyết mới của Tòa án nhân dân tối cao vừa có thể chia sẻ với nhau những kiến thức có liên quan đến nghiệp vụ trong thời gian thực bất kể họ đang ở đâu, vào thời gian nào. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu mở rộng, quản lý chất lương ứng dụng, người sở hữu có thể cấp quyền sở hữu cho một hoặc nhiều cá nhân khác.

Năm là, tính năng tìm kiếm. Quá trình sử dụng ứng dụng, người dùng có thể tìm kiếm nhanh các vấn đề mà mình đang cần tìm hiểu đã được hướng dẫn, quy định tại văn bản nào thông qua tính năng tìm kiếm được tích hợp sẵn trong ứng dụng, qua đó có thể định vị mục tìm kiếm để tham chiếu hoặc có thể thay thế nó bằng nội dung khác.

Ngoài ra, khi sử dụng ứng dụng trên trình duyệt Google Chrome, Cốc Cốc người dùng còn có thể tìm kiếm nhanh từ, cụm từ trên các công cụ tìm kiếm trực tuyến mà không cần phải mở trang tìm kiếm như thông thường.

Sáu là, khả năng làm việc khi không có kết nối mạng internet. Ứng dụng cung cấp cho người dùng khả năng làm việc khi không có kết nối mạng internet (offline), người dùng vẫn có thể chỉnh sửa, làm việc mà không cần có kết nối internet, các thay đổi trong quá trình làm việc sẽ được lưu lại trong cơ sở dữ liệu của máy tính và tự động cập nhật khi có kết nối internet trở lại do đó người dùng có thể sử dụng ứng dụng mọi lúc, mọi nơi mà không bị hạn chế.

Cuối cùng là khả năng phổ biến ứng dụng cao do ứng dụng Google Sheets có những nét khá tương đồng với Microsoft Excel và đã được Việt hóa do đó người sử dụng dễ dàng tiếp cận, làm quen và làm việc trên ứng dụng này.

3. Các bước sử dụng tính năng của giải pháp ứng dụng.

Khi gặp phải một tình huống pháp lý về hình sự, tố tụng hình sự cần tìm kiếm, tra cứu hướng dẫn có trong những văn bản do Tòa án nhân dân tối cao ban hành, người dùng mở ứng dụng, nhập từ khóa tương ứng vào ô tìm kiếm, ứng dụng sẽ chỉ thị những vị trí có từ khóa trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng đã được người sở hữu nhập vào trước đó. Người dùng nghiên cứu nội dung hướng dẫn và văn bản quy định để giải quyết tình huống pháp lý mình gặp phải.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể bổ sung, sửa đổi, trao đổi thêm thông tin về nội dung có trong cơ sở dữ liệu của ứng dụng trong cột “góp ý” để mở rộng thêm kho cơ sở dữ liệu của ứng dụng. Kho cơ sở dữ liệu của ứng dụng càng lớn sẽ càng mang lại hiệu quả sử dụng ứng dụng càng lớn.

- Ví dụ: Khi người dùng gặp phải một vụ án hay tình huống pháp lý có liên quan đến tội phạm về ma túy, người dùng có thể sử dụng ứng dụng này để tra cứu nhanh từ “ma túy” như sau:

+ Mở ứng dụng: Người dùng tìm và mở ứng dụng hoặc truy cập theo đường link liên kết của ứng dụng https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qMHI-oRHb3wK0fqdrTCcYXR13ZoB-ZG3drbbdJSnsqI/edit?usp=sharing sẽ thấy giao diện chính như sau:

image

+ Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F hoặc đi đến Trang chủ > chỉnh sửaTìm & chọn > Tìm kiếm. Tại góc phải màn hình người dùng sẽ thấy hộp thoại tìm kiếm.

image

+ Gõ từ hoặc cụm từ muốn tìm kiếm vào hộp thoại tìm kiếm, ứng dụng sẽ nhanh chóng chỉ thị vị trí tham chiếu.

image

Với từ khóa “ma túy” ứng dụng nhanh chóng xác định các vị trí tham chiếu ứng với cụm từ tìm kiếm và chỉ thị bằng việc thay đổi màu nền sang màu xanh lá cây (người dùng có thể thay đổi màu sắc này để cá nhân hóa ứng dụng).

+ Đối với người sử dụng ứng dụng trên trình duyệt Google Chrome, Cốc Cốc muốn tìm kiếm nhanh từ, cụm từ có trong ứng dụng này trên các công cụ tìm kiếm trực tuyến, người dùng thực hiện các bước như sau: Dùng trỏ chuột bôi đen từ, cụm từ muốn tìm kiếm > Nhấp chuột phải > Chọn Tìm kiếm “….” Trên internet. Tùy vào cài đặt của trình duyệt người dùng đang sử dụng, ứng dụng sẽ tìm kiếm từ, cụm từ trên trang tìm kiếm trực tuyến của google hoặc yahoo tương ứng.

image

Sau khi thực hiện việc tìm kiếm, kết quả như sau:

image

+ Người dùng có thể tham khảo nội dung, văn bản hướng dẫn và có thể góp ý, bổ sung, chia sẻ thêm vào những hướng dẫn, văn bản có liên quan vào cột “GÓP Ý” tương ứng. Những góp ý này sẽ được lưu trữ trong ứng dụng, người sở hữu, người dùng khác cũng sẽ nhìn thấy những góp ý, bổ sung này để theo dõi, cập nhật.

image

+ Ứng dụng cũng cung cấp khả năng khóa các ô để ngăn chặn những thay đổi không mong muốn. Trong giải pháp ứng dụng của tôi, để giữ tính ổn định và khuôn mẫu của Sheet, tôi đã khóa các cột “Tội danh/Tình tiết”, “Nội dung hướng dẫn” và “Văn bản”. Dữ liệu > Trang tính và dải ô được bảo vệ.

image

* Khả năng làm việc khi không có mạng internet (offline) của ứng dụng:

Trong giải pháp ứng dụng này, người sở hữu đã cài đặt sẵn tính năng làm việc, sử dụng khi không có mạng internet, tức là người dùng vẫn có thể chỉnh sửa, làm việc mà không cần có kết nối internet, các thay đổi trong quá trình làm việc sẽ được lưu lại trong cơ sở dữ liệu của máy tính và tự động cập nhật khi có kết nối internet trở lại.

image

4. Chia sẻ, bảo vệ và di chuyển dữ liệu.

Một trong những tính năng nổi bật của Google Sheet đó chính là có khả năng tự động lưu trữ thông tin khi người dùng đang làm và có thể dễ dàng chia sẻ dữ liệu của người dùng cho bất cứ ai mà người dùng muốn gửi thông tin.

Để chia sẻ tệp, người dùng chỉ cần bấm vào nút Chia sẻ có màu xanh nằm ngay góc bên phải màn hình của người dùng.

image

Sau đó, nếu người dùng muốn lấy link liên kết để gửi cho một ai đó, thì sẽ nhấn vào "Nhận liên kết có thể chia sẻ được", màn hình sẽ hiện ra link, người dùng bấm "Sao chép liên kết" và gửi link đi cho người mà người dùng muốn gửi. 

image

Tại đây, người dùng có thể cấp quyền cho người xem là có thể chỉnh sửa, có thể nhận xét hoặc có thể xem, tùy vào mong muốn của họ.

image

5. Khả năng ứng dụng thực tiễn, mở rộng của ứng dụng.

Đây là ứng dụng dễ sử dụng, có nhiều ưu điểm phù hợp với để tìm kiếm nhanh phục vụ cho việc tìm hiểu và nghiên cứu pháp luật, do đó có khả năng ứng dụng trong thực tiễn rất lớn. Hiện nay, tôi triển khai ứng dụng trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự, trong thời gian tới sẽ triển khai nhập liệu ứng dụng trong lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự và hành chính, tố tụng hành chính.

Tuy nhiên, việc nhập dữ liệu lên cơ sở sữ liệu của ứng dụng nhiều khi vẫn mang tính cá nhân người sở hữu, đâu đó vẫn sẽ có hạn chế mang tính cá nhân do nhận thức pháp luật khác nhau, do đó để đảm bảo khách quan, chính xác và phục vụ được nhiều đối tượng người dùng hơn đòi hỏi thời gian, công sức và sự hợp tác của người dùng cũng như quý đồng nghiệp. Như đã trình bày ở trên, kho cơ sở dữ liệu của ứng dụng càng lớn sẽ mang lại hiệu quả sử dụng ứng dụng càng cao. Tôi trân trọng cảm ơn mọi sự góp ý, bổ sung, nhận xét, đánh giá và hợp tác của mọi người.

Với những giải pháp ứng dụng đã được hướng dẫn trên, hy vọng người dùng có thể sử dụng ứng dụng một cách dễ dàng, phục vụ được nhiều trong công việc chuyên môn.

              Đinh Hải Biển

        (Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân huyện Krông Pa).


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 69
cdscv