Skip to main content

TAND H.Chư Sê thông báo về việc tuyển chọn, bổ nhiệm Hòa giải viên.

(18/11/2020 10:03)

Thông báo về việc tuyển chọn, bổ nhiệm Hòa giải viên. Căn cứ nhu cầu công tác và định biên Hòa giải viên, Tòa án nhân dân huyện Chư Sê cần tuyển chọn, bổ nhiệm 04 Hòa giải viên. Chi tiết của thông báo đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử TAND tỉnh Gia Lai (địa chỉ gialai.toaan.gov.vn) Thời gian 15 ngày kể từ ngày Thông báo được đăng. Địa điểm, hồ sơ: TAND huyện Chư Sê, T.Gia Lai. Điện thoại: 02693.851.141)


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 24
cdscv