Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Image
Phạm Duy Lam
Năm sinh: 1967
Quê quán: Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng NgãiPhó Chánh án TAND tỉnh

Image
Võ Văn Bình
Năm sinh: 1969
Quê quán: Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình ĐịnhPhó Chánh án TAND tỉnh

Image
Hà Viết Toàn
Năm sinh: 1976
Quê quán: Nhơn Phong, An Nhơn, Bình ĐịnhPhó Chánh án TAND tỉnh

Image
Giáp Bá Dự
Năm sinh: 1978
Quê quán: Cát Minh, Phù Cát, Bình Địnhcdscv