Skip to main content
  • Tòa án nhân dân tối cao tổ chức họp Hội đồng tư vấn án lệ cho ý kiến các dự thảo án lệ (23/06/2022)

    Chiều 23/6, TANDTC tổ chức Phiên họp Hội đồng tư vấn án lệ nhằm thảo luận, cho ý kiến đối với nội dung của 14 dự thảo án lệ được đề xuất phát triển thành án lệ. PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn án lệ chủ trì phiên họp.


  • Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với 14 dự thảo án lệ (26/05/2022)


  • Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua 05 án lệ theo quy trình thông thường (25/11/2021)


  • Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua án lệ theo thủ tục rút gọn (25/11/2021)


  • Tòa án nhân dân tối cao tổ chức hội thảo "Lấy ý kiến đối với các dự thảo án lệ" (16/07/2021)


  • Tòa án nhân dân tối cao tổ chức vinh danh và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phát triển án lệ giai đoạn 2016-2021 (đợt 1) (27/04/2021)


cdscv