Loading...
Skip to main content

Tin tức hoạt động TAND cấp tỉnh

Tổ chức phiên tòa giả định tại nhà văn hoá xã Ia H'Lốp, huyện Chư Sê. (22/11/2022)

Ngày 19/11/2022 Toà án nhân dân huyện kết hợp vs Viện kiểm sát nhân dân huyện - Chi cục thi hành án dân sự huyện- Hội luật gia huyện Chư Sê - Huyện đoàn Chư Sê tổ chức phiên toà giả định về tội "Cố ý gây thương tích" nhằm tuyên truyền pháp luật đến quần chúng nhân dân trên địa bàn xã Ia Ko.

cdscv