Skip to main content

Tin tức hoạt động TAND cấp tỉnh

Phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân. (12/03/2020)

Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt trong đơn vị. Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã có công văn chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị 02/2020/CT-CA của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống hai cấp Tòa án nhân dân tỉnh.

cdscv