Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai

Địa chỉ:46 Lê Thánh Tôn , thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại:0269 3830 479 – 0269 371 8130
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv